HTTP Durum Kodları ve Açıklamaları

Webmaster Konuları
http hata kodları

HTTP durum kodları, web tarayıcıları ve sunucular arasındaki iletişim sırasında oluşan durumları belirtmek için kullanılan kodlardır. Bu kodların bir kısmı hata kodları, bir kısmı ise her şeyin yolunda olduğunu belirten durum kodlarıdır. 403 Forbidden, 404 Not Found, 500 Internal Server Error gibi bazı hatalar doğrudan site ziyaretçisine web tarayıcısında görünürken, bir kısmı da sadece seo analiz uygulamalarında, Google Search Console gibi servislerde görülebilir.

Bir HTTP isteği gönderildiğinde veya bir sunucu bir isteği işlediğinde, sunucu genellikle bir yanıt döndürür ve bu yanıt bir durum kodu içerir. Bu durum kodları, isteğin başarılı bir şekilde işlendiğini, bir hata olduğunu veya başka bir durumun olduğunu belirtir.

HTTP durum kodları 3 haneli sayılardan oluşur. İlk rakam, yanıtın türünü belirtir:

 • 1xx: Bilgi yanıtları (Informational responses), isteğin işlenmekte olduğunu gösterir.
 • 2xx: Başarılı yanıtlar (Successful responses), isteğin başarıyla işlendiğini gösterir.
 • 3xx: Yönlendirme yanıtları (Redirection responses), isteğin başka bir konuma yönlendirildiğini gösterir.
 • 4xx: İstemci hata yanıtları (Client error responses), isteğin sunucu tarafından işlenemediğini ve isteği gönderen istemcinin hatalı olduğunu gösterir.
 • 5xx: Sunucu hata yanıtları (Server error responses), sunucunun isteği işleyemediğini ve sunucunun hatalı olabileceğini veya yazılımın sunucu ayarları ile eşleşmediğini gösterir.

Her durum kodunun belirli bir anlamı ve kullanımı vardır. Örneğin, “200 OK” durum kodu, bir HTTP isteğinin başarılı bir şekilde işlendiğini ve istemcinin istenen kaynağı aldığını belirtirken, “404 Not Found” durum kodu, istenilen kaynağın sunucuda bulunamadığını belirtir.

HTTP durum kodları, web tarayıcıları ve sunucular arasındaki iletişimin güvenilirliğini ve tutarlılığını sağlamak için önemlidir. İstemciler (genellikle web tarayıcıları), aldıkları durum kodlarına göre uygun şekilde davranarak kullanıcı deneyimini etkileyebilirler.

Şimdi bu durum kodlarının en önemlilerini detaylı olarak inceleyelim:

 • 403 Forbidden (Yasak): Sunucu, istemcinin belirli bir kaynağa erişimini reddetti. Genellikle erişim yetkilendirmesi eksik olduğunda veya kullanıcının belirli bir kaynağa erişim izni olmadığında kullanılır.
 • 404 Not Found (Bulunamadı): İstek edilen kaynak sunucuda bulunamadı. Bu durum genellikle URL’nin yanlış yazılması, kaynağın taşınması veya silinmesi gibi durumlarda ortaya çıkar.
 • 500 Internal Server Error (Sunucu İç Hatası): Sunucu, isteği yerine getirirken bir hata oluştuğunu bildirir. Bu sunucu tarafındaki bir programlama hatası veya sunucu yapılandırması sorunlarından kaynaklanabileceği gibi, ağırlıklı olarak kodlamadaki hatalardan veya kodlamadaki bazı komutların sunucu ayarları ile uyuşmamasından kaynaklanmaktadır.
 • 503 Service Unavailable (Hizmet Kullanılamıyor): Sunucu geçici olarak isteği yerine getiremiyor. Bu durum genellikle sunucunun aşırı yüklenmesi, bakım çalışmaları veya geçici ağ sorunları gibi durumlarda ortaya çıkar.
 • 200 OK (Tamam): İstek başarılı bir şekilde tamamlandı ve sunucu istemciye istenilen kaynağı gönderdi.
 • 301 Moved Permanently (Kalıcı Olarak Taşındı): İstek edilen kaynak kalıcı olarak başka bir URL’ye taşındı. İstemci, gelecekte bu yeni URL’yi kullanmalıdır.
 • 302 Found (Bulundu): İstek edilen kaynak geçici olarak başka bir URL’ye taşındı. İstemci, geçici olarak bu yeni URL’yi kullanmalıdır.
 • 201 Created (Oluşturuldu): Sunucu, başarıyla bir kaynak oluşturduğunu ve yeni kaynağın oluşturulduğu URI’yi istemciye iletti.
 • 401 Unauthorized (Yetkisiz): İstemci, belirtilen kaynağa erişim için kimlik doğrulaması gerektiğini gösteren bir kimlik doğrulama hatası aldı.
 • 400 Bad Request (Hatalı İstek): Sunucu, isteği anlamadı veya işleyemedi. Genellikle, istemcinin gönderdiği istek hatalı veya eksik bilgi içeriyor olabilir.
 • 405 Method Not Allowed (Yöntem İzni Yok): İstemci, belirtilen HTTP yöntemiyle belirtilen kaynağa erişme iznine sahip değil.
 • 502 Bad Gateway (Kötü Ağ Geçidi): Sunucu, bir başka sunucuya erişmek için bir ağ geçidi olarak hizmet veriyorsa ve bu ağ geçidi yanıt veremediyse, bu hata kodu alınır.
 • 504 Gateway Timeout (Ağ Geçidi Zaman Aşımı): Sunucu, bir başka sunucuya erişmek için bir ağ geçidi olarak hizmet veriyorsa ve bu ağ geçidi zaman aşımına uğradıysa, bu hata kodu alınır.
 • 301 Moved Permanently (Kalıcı Olarak Taşındı): İstek edilen kaynak kalıcı olarak başka bir URL’ye taşındı. İstemci, gelecekte bu yeni URL’yi kullanmalıdır.
 • 307 Temporary Redirect (Geçici Yönlendirme): İstek edilen kaynak geçici olarak başka bir URL’ye yönlendirildi. İstemci, geçici olarak bu yeni URL’yi kullanmalıdır.

İlginizi Çekebilir: